Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
     
 
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
 

 

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
ที่ตั้ง : บริเวณเทคโนธานี มหาวิทยาลัยสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของโครงการ : ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์หลัก : ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน
ขอบข่ายรับผิดชอบ : ออกแบบงานสถาปัตยกรรม
                               ออกแบบระบบโครงสร้าง
                               ออกแบบระบบวิศวกรรม
                               ควบคุมการก่อสร้าง